Klintemarksgård - en økologisk gård i SusåLandet


Go to content

Arealtilskud

Gården

Bedriften har modtaget Økologisk Arealtilskud til at omlægge og drive bedriftens landbrugsarealer økologisk. Formålet med tilskuddet er at øge det økologiske areal i Danmark og derved opnå en række fordele for miljøet og biodiversitet. Tilskuddet har medført, at bedriften har været i stand til at opretholde en økologisk jordbrugsproduktion på bedriftens landbrugsarealer og sælge økologisk producerede fødevarer.

Ligeledes, har bedriften modtaget tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. Formålet med dette tilskud er at bidrage til at beskytte og forbedre biotopforholdene og biodiversiteten i de prioriterede områder. Tilskuddet har medført, at bedriftens græs- og naturarealer er blevet plejet med afgræsning eller med slæt, og dermed er der sikret en god naturpleje af arealerne.

Vi startede omlægning til økologi i 1997 i samme år som vi overtog gården.


Back to content | Back to main menu